B3 bouwadviseurs is betrokken bij het initiatief voor project De Centrale in Amsterdam.

Het project bevat de bouw van verschillende programma onderdelen in een 3-laagse plint met creatieve studio’s, ateliers, restaurant, club en hotelfunctie en daarboven een 13-laagse toren met hotelkamers gericht op langdurig verblijf. Om de consequenties voor bepaalde duurzaamheid keuzes voor de investeringskosten op lange termijn inzichtelijk te maken heeft B3 verschillende Life Cycle Cost (LCC) berekeningen gemaakt.

De berekeningen zijn gemaakt met het programma Life Cycle Vision.

Met de LCC-berekening kan over een langere periode (bijvoorbeeld 20 of 50 jaar) berekend worden welke gebouw vormen, installatie principes of materiaalgebruik het meest gunstig zijn. Dan wordt er ook nog gekeken naar onder andere investeringskosten, energieverbruik en onderhoudskosten. Als gebouweigenaar is het heel interessant om te weten wat de totale kosten over langere periode in realisatie- en exploitatiefase zijn. Dit is veel interessanter dan alleen je investeringskosten op korte termijn.

De eerste keuzes in de initiatieffase zijn al bepalend voor de uiteindelijke kosten over 50 jaar. Daarom heeft bij een project de inzet van een LCC berekening vanaf initiatieffase het meest invloed. Maar de LCC kan tot Definitief Ontwerpfase een toegevoegde waarde hebben.

Deze LCC berekening geldt ook als bewijs voor het behalen van je criteria van je BREAAM MAN 02 Levenscycluskosten.

Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren

Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren

We zijn volop bezig met de grootschalige refit van de begane grond van Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout Den Haag. Deze locatie met 60 appartementen is een onderdeel van Zorggroep Oldael.

Afgelopen 2 jaar hebben we gefaseerd de woonverdiepingen 1 t/m 4 gerevitaliseerd. Hierbij zijn de appartementen voorzien van nieuwe badkamers en volledig geschilderd. Daarnaast zijn energetische aanpassingen gedaan in de vorm van plaatsen van HR++ isolatieglas, vervanging van draaiende delen, isoleren van CV en warmwaterleidingen, etc.

Zoals het er nu uit ziet zal in de tweede helft van 2023 een compleet gerefit complex er voor zorgen dat de bewoners en personeel van Aelbrecht van Beijeren hier de komende 15 jaar hier pleziering kunnen verblijven.

Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren
Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren
Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren

Verbouwing voormalig “Paleis van Justitie”

Rosewood Hotel Amsterdam - Verbouwing Paleis van Justitie

De verbouwing van het voormalige “Paleis van Justitie” aan de Prinsengracht 436 in Amsterdam tot een 5 sterren luxe hotel is in volle gang.

In 2024 zal Rosewood Hotels & Resorts hier haar eerste hotel in Nederland openen met 134 luxe kamers en suites alsmede 3 restaurants, SPA Welness, zwembad en alle zakelijke faciliteiten.

B3 bouwadviseurs is betrokken bij de assistentie van het projectmanagement en is verantwoordelijk voor de bouwkostenbewaking van het project.

Rosewood Hotel Amsterdam - Verbouwing Paleis van Justitie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In ons vorige nieuwsbericht heeft u alles kunnen lezen over het project Koninginnehof in Den Haag waar wij aan meewerken. Begin januari 2022 is dit project van start gegaan. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een CSM-machine. Dit was een logistieke uitdaging dankzij de beschikbare ruimte en de breedte van de machine. Tijdens dit project worden in het centrum van Den Haag negen appartementen en vier herenhuizen gerealiseerd. Er onder komt ook een parkeerkelder. Aangezien wij sinds 1999 als bouwadviseurs actief zijn in de bouwbranche hebben wij aan veel andere mooie projecten mogen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van het Centraal Station in Den Haag, de bouw van Museaal Educatief Centrum Corpus of de transformatie van De Nederlandse Bank in Amsterdam.

Project Koninginnehof Den Haag van start
Project Koninginnehof

Bij dit project is gebruik gemaakt van een CSM-machine.

Bij B3 focussen wij ons op verschillende aspecten van bouwadvisering. Denk hierbij aan; bouwmanagement, contractvorming, bouwkostenmanagement, vergunningen en uitvoeringsbegeleiding. De komende tijd zullen wij u meer informatie geven over onze diensten. Vandaag komt onze bouwmanagement aan bod.

Bouwmanagement door B3 bouwadviseurs

Binnen de bouwadvisering richten wij ons onder andere op bouwmanagement. Wij zorgen door ons bouwmanagement dat uw bouwproject geheel volgens de gestelde eisen en gemaakte afspraken wordt gerealiseerd. Het draait hierbij onder andere om de bewaking van de kosten, tijd en kwaliteit. Daarnaast geven wij aanbestedingsadviezen, zorgen wij voor contractmanagement en waarborgen wij de creativiteit en betrouwbaarheid.

Ons takenpakket

Als bouwadviseurs nemen wij de rol van bouwmanagement op ons. Tijdens het uitvoeren van bouwmanagement hanteren wij een takenpakket.

Ons takenpakket bestaat onder andere uit:

  • B3 treedt op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever naar alle betrokken partijen, zoals de ontwerpende, uitvoerende en adviserende partijen.
  • Wij waarborgen de eisen, planning en budgetten.
  • Begeleiding gedurende de vergunningsprocedures.
  • Directievoering tijdens de bouw, voorzitten bouwvergaderingen.
  • Het bewaken van de kwaliteit, voor zowel de bouwvoorbereiding als uitvoering.

Bent u benieuwd naar ons complete takenpakket en wilt u meer informatie over onze bouwmanagement? Bekijk dan onze bouwmanagementpagina. Daarnaast kunt u hier ook ons bouwmanagement portfolio bekijken.

Project Koninginnehof in Den Haag van start!

Begin januari 2022 is er een start gemaakt met de realisatie van het project Koninginnehof te Den Haag. Dit bestaat uit twee delen. Aan de voorzijde, in het monumentale pand, worden drie royale appartementen gerealiseerd. In de daarachter gelegen binnenhof komen zes grote, gelijkvloerse appartementen en vier zeer ruime herenhuizen.

In het binnenhof komt onder het project een parkeerkelder. Hiervoor wordt er bouwput gemaakt met grondkerende voorzieningen. In verband met de belendingen is gekozen voor een Coilmix bouwputconstructie. Na de sloop van de opstallen is nu de CSM-machine het bouwterrein in gereden; dit door een zeer smalle doorgang tussen bestaande woningen. Ook de naast gelegen trambaan zorgde voor een logistieke puzzel en veel meetwerk om zeker te zijn  dat het ging passen. Het is gelukt. De machine is nu 2,5 week bezig om de wanden in de grond te vormen. Hierna kan het stempelraam geplaatst gaan worden en zal er ontgraven gaan worden.

Het is fijn om te zien dat na lange voorbereiding de bouw gestart is.

Project Koninginnehof Den Haag van start
Project Koninginnehof Den Haag van start
Project Koninginnehof Den Haag van start