Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren

We zijn volop bezig met de grootschalige refit van de begane grond van Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren in Benoordenhout Den Haag. Deze locatie met 60 appartementen is een onderdeel van Zorggroep Oldael.

Afgelopen 2 jaar hebben we gefaseerd de woonverdiepingen 1 t/m 4 gerevitaliseerd. Hierbij zijn de appartementen voorzien van nieuwe badkamers en volledig geschilderd. Daarnaast zijn energetische aanpassingen gedaan in de vorm van plaatsen van HR++ isolatieglas, vervanging van draaiende delen, isoleren van CV en warmwaterleidingen, etc.

Zoals het er nu uit ziet zal in de tweede helft van 2023 een compleet gerefit complex er voor zorgen dat de bewoners en personeel van Aelbrecht van Beijeren hier de komende 15 jaar hier pleziering kunnen verblijven.

Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren
Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren
Refit Woonzorglokatie Aelbrecht van Beijeren