Vergunningen

Voor bouwen en/of verbouwen is in de meeste gevallen een vergunning benodigd. Sinds de invoering van de omgevingsvergunning in 2010 zijn diverse benodigde vergunningen samengevoegd in één vergunning. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Toch blijft het, met name voor particuliere opdrachtgevers, een complexe aangelegenheid. Ook het onderzoeken van de mogelijkheden voor bouwen en verbouwen met betrekking tot het bestemmingsplan vraagt specialistische kennis.

B3 kan u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen vanuit de WABO.

Bij o.a. de volgende situaties is het noodzakelijk een Omgevingsvergunning aan de vragen:

✓ Bouwen en verbouwen (tenzij het gaat om een vergunningsvrij bouwwerk)
✓ Slopen of wijzigen van een monument
✓ Slopen of wijzigen van een gebouw dat geclassificeerd is als stads- of dorpsgezicht
✓ Gebruiken van een perceel of gebouw op een andere wijze dan het bestemmingsplan

Vergunningen uitbesteden aan B3

Bij elk bouwproject zijn er vergunningen van toepassing. Deze moeten voorafgaand of tijdens het project aangevraagd en geaccepteerd worden. Wij ondersteunen en ontzorgen u hierbij! Wij nemen het aanvragen van de vergunningen van u over, wat u tijd scheelt.

Wilt u graag meer informatie van ons ontvangen? Dan horen wij graag waarmee wij u kunnen helpen.

Contact Over Ons

De WABO

Wilt u meer informatie over de WABO, het proces en de vergunningen? Neem dan contact met ons op.

Contact

De WABO omvat alle vergunningen zoals; bouwvergunningen, sloopvergunningen, kapvergunningen of momentenvergunningen. Deze hadden voorheen allen een eigen procedure, termijn en kosten. Tegenwoordig vraag je tijdens het bouwproject met één procedure verschillende vergunningen aan. Zo wordt de aanvraag tijdens één procedure behandeld door de gemeente, met één besluit als gevolg.

Dankzij het combineren van alle vergunningen in één procedure heeft dit ook invloed op het in bezwaar gaan op het besluit. Er is nu immers nog maar één bezwaar en beroepsprocedure mogelijk.

B3 Bouwadviseurs ondersteund u gedurende het proces. Het aanvragen van een vergunning kan immers een lastig verhaal zijn. Dankzij onze service en advisering hoeft u zich geen zorgen te maken. U bespaart hierdoor veel tijd!

Vergunningen bij projecten

Bij de onderstaande projecten hebben wij het vergunningsproces over genomen. U kunt via de de button meer voorbeelden vinden in ons portfolio.

Meer projecten
Refit Zorgcentrum Aelbrecht van Beijeren Den Haag

Revitalisering van woonzorgcentrum.

2021 – Heden

Bedrijfsgebouw Driehoek amsterdam

Verbouwing van bedrijfspand.

2021

COMM

Verbouwing van Museum van Communicatie.

2016 – 2017

Appartementen Frederikstraat Den Haag

Transformatie van kantoor tot 14 luxe appartementen.

2015 – 2017

B3 Bouwadviseurs Logo
Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Wilt u bijvoorbeeld meer informatie over één van onze diensten of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Contact