B3 bouwadviseurs is betrokken bij het initiatief voor project De Centrale in Amsterdam.

Het project bevat de bouw van verschillende programma onderdelen in een 3-laagse plint met creatieve studio’s, ateliers, restaurant, club en hotelfunctie en daarboven een 13-laagse toren met hotelkamers gericht op langdurig verblijf. Om de consequenties voor bepaalde duurzaamheid keuzes voor de investeringskosten op lange termijn inzichtelijk te maken heeft B3 verschillende Life Cycle Cost (LCC) berekeningen gemaakt.

De berekeningen zijn gemaakt met het programma Life Cycle Vision.

Met de LCC-berekening kan over een langere periode (bijvoorbeeld 20 of 50 jaar) berekend worden welke gebouw vormen, installatie principes of materiaalgebruik het meest gunstig zijn. Dan wordt er ook nog gekeken naar onder andere investeringskosten, energieverbruik en onderhoudskosten. Als gebouweigenaar is het heel interessant om te weten wat de totale kosten over langere periode in realisatie- en exploitatiefase zijn. Dit is veel interessanter dan alleen je investeringskosten op korte termijn.

De eerste keuzes in de initiatieffase zijn al bepalend voor de uiteindelijke kosten over 50 jaar. Daarom heeft bij een project de inzet van een LCC berekening vanaf initiatieffase het meest invloed. Maar de LCC kan tot Definitief Ontwerpfase een toegevoegde waarde hebben.

Deze LCC berekening geldt ook als bewijs voor het behalen van je criteria van je BREAAM MAN 02 Levenscycluskosten.